Input:

Odloženi davki

17.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.5.10 Odloženi davki

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Pojem odloženi davek pomeni davek od dohodkov pravnih oseb, ki se iz različnih razlogov izkaže kot odložena terjatev za davek ali odložena obveznost za davek.

Odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb so zneski davka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih davčnih obdobjih glede na odbitne začasne razlike (te se pojavijo predvsem zaradi razlik med obdavčljivim in računovodskim dobičkom v primeru začasno davčno nepriznanih odhodkov, kot so na primer oslabitve terjatev, oblikovanih rezervacij …) ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in prenos neizrabljenih davčnih dobropisov (olajšav) v naslednja davčna obdobja.

Odložene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Odložene terjatve za davek izkazujemo v skupni 09 – Terjatve za odloženi davek, in sicer:

090 – Odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlik

091 – Odložene terjatve za davek iz neizrabljeni davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja

092 – Odložene terjatve za davek iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja

Odložene obveznosti za davek izkazujemo v skupini 988 – Odložene obveznosti za davek.

Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se v bilanci stanja izkazujejo ločeno od ostalih terjatev in obveznosti, vendar se med seboj lahko pobotajo, tako da podjetje v bilanci stanja izkaže le odložene terjatve oziroma odložene obveznosti, lahko pa oboje.

Iz SRS2016: Skladno s 7. točko Uvoda v SRS2016 je računovodska obravnava odloženih terjatev za davek in odloženih obveznosti za davek rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic:

- prihodnje povrnitve (poravnave) knjigovodske vrednosti sredstev (obveznosti), pripoznanih v bilanci stanja, ter

- poslov in drugih poslovnih dogodkov v obravnavanem obdobju, pripoznanih v računovodskih izkazih.

Mikrodružbe in organizacije, ki niso družbe in niso podvržene obvezni reviziji, lahko sklenejo, da odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek ne bodo obračunavale. Drugim organizacijam odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek ni treba obračunavati, če so zneski odloženih obveznosti in odloženih terjatev za davek posamič ali skupno za organizacijo nepomembni. Če je verjetno, da bodo posledica povrnitve ali poravnave knjigovodske vrednosti sredstva (obveznosti) večja (manjša) prihodnja plačila davka, kot bi bila, če takšna povrnitev ali poravnava ne bi imela davčnih posledic, organizacija pripozna odloženo obveznost za davek (odloženo terjatev za davek) z nekaterimi izjemami.

Organizacija obračuna odloženi davek z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja, ki se osredotoča na začasne razlike. Začasne razlike so razlike med davčno vrednostjo posameznega sredstva ali obveznosti in njegovo (njeno) knjigovodsko vrednostjo v bilanci stanja. Davčna vrednost posameznega sredstva ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu sredstvu ali obveznosti pri obračunu davka.

Davčna vrednost sredstva je znesek, ki se pri obračunu davka odšteje od vsake obdavčljive gospodarske koristi, ki priteče v organizacijo, kadar se z njo povrne knjigovodska vrednost sredstva.

Če gospodarska korist ni obdavčljiva, je davčna vrednost sredstva enaka njegovi knjigovodski vrednosti.

Davčna vrednost obveznosti je njena knjigovodska vrednost, zmanjšana za znesek, ki se bo odštel pri obračunu davka glede na to obveznost v prihodnjih obdobjih. V primeru določenega prihodka je davčna vrednost iz tega izhajajoče obveznosti njena knjigovodska vrednost, zmanjšana za znesek prihodka, ki v prihodnjih obdobjih ne bo obdavčljiv.

Začasne razlike so lahko:

- obdavčljive začasne razlike, to je začasne razlike, katerih posledica so zneski, ki se prištejejo pri ugotavljanju obdavčljivega dobička (davčne izgube) v prihodnjih obdobjih, ko se knjigovodska vrednost sredstva povrne ali knjigovodska vrednost obveznosti poravna; ali


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih