Input:

Računovodenje in poročanje v postopku prostovoljne likvidacije po ZGD-1 (primeri knjiženja po SRS 2024)

20.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

2.1.65 Računovodenje in poročanje v postopku prostovoljne likvidacije po ZGD-1 (primeri knjiženja po SRS 2024)

Erika Stražar

O prostovoljnem prenehanju družbe govorimo, ko se družbeniki odločijo za njeno prenehanje brez posredovanja sodišča, pri tem pa zagotovijo poplačilo vseh upnikov, preostanek pa se razdeli med družbenike družbe. Družbeniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko sprejmejo sklep o rednem prenehanju družbe, imenovanem tudi redna likvidacija, ali pa se odločijo za postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku, kjer likvidacijski postopek ni potreben.

Ker gre za prostovoljno likvidacijo, ZGD-1 družbi namreč daje možnost, da jo ustavi, se za sestavo računovodskih izkazov uporabljajo splošna pravila SRS 2024 (glejte 3897/2023 Ur.l.RS), in ne SRS 39. Ne gre namreč za prisilno prodajo opredmetenih osnovnih sredstev, določitvi ločitvenih in izločitvenih upnikov, obveznostih do prednostnih, podrejenih in navadnih terjatev ter pobotih terjatev in obveznosti v času postopka.

Postopki prostovoljne likvidacije:

1. Sklep o likvidaciji

Družbeniki sprejmejo sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije (sklep o likvidaciji), ki mora biti sprejet z najmanj tričetrtinsko večino zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu med drugim določijo rok za prijavo terjatev upnikov. Rok ne sme biti krajši od 30 dni od objave sklepa.

2. Objava sklepa o likvidaciji

Sprejeti sklep o likvidaciji družba pošlje na registrsko sodišče, ki začetek likvidacije vpiše v sodni register.

3. Imenovanje in naloge likvidatorja

Družba po vpisu začetka likvidacije v register opravi postopek likvidacije. Če ni drugače določeno, eden ali več članov poslovodstva postane likvidacijski upravitelj. Družba mora v nazivu uporabljati pristavek ?v likvidaciji?. Naloga likvidacijskega upravitelja je, da sestavi začetno likvidacijsko bilanco, ki prikazuje finančno stanje družbe na dan začetka likvidacije, objavi poziv upnikom, konča začete posle, izterja terjatve družbe, poplača terjatve upnikov, unovči likvidacijsko maso, če je to potrebno za poplačilo upnikov (proda premoženje), pripravi predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi premoženja, predlaga izbris družbe iz registra ter opravi druge naloge v zvezi z likvidacijo. V kolikor likvidacijski upravitelj na podlagi prijavljenih terjatev ugotovi,


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih