Input:

Rezervacije (primeri knjiženja po SRS 2024)

12.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

4.6.21.2 Rezervacije (primeri knjiženja po SRS 2024)

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS

Dodatno si vidike rezervacij oglejte v arhivskem članku Rezervacije, in Rezervacije (primeri knjiženja),

S 01.01.2024 imamo nove Slovenske računovodske standarde (v nadaljevanju SRS 2024, 3897/2023 Ur.l.RS), ki povzemajo določila MRS in jih tako implementirajo v nacionalno zakonodajo. SRS 2024 se v celoti bistveno ne spreminjajo, ampak dodajajo določena določila za lažje razumevanje in posledično evidentiranje poslovnih dogodkov.

Rezervacije so v skladu s SRS 10.1 in MRS 37 obveznost z negotovim časom in zneskom. Rezervacije oblikujemo za sedanje obveznosti, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih podjetja poravnavale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, in katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti. Namen rezervacij je, da v obliki vnaprej vračunanih stroškov oz. odhodkov zberemo zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje prihodnjih izdatkov za prenos obvez. Ta namen ostaja po SRS 2024 identičen kot do sedaj.

Mikro in majhnim družbam ni potrebno oblikovati rezervacij za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Za splošno razumevanje pa je treba ločiti med rezervacijami in pogojnimi dolgoročnimi obveznostmi. Vse rezervacije so pogojne, ker so negotove glede časa in zneska. Medtem ko so pogojne obveznosti tiste, ki se nanašajo na prihodnje dogodke, ki jih podjetje ne obvladuje v celoti, prav tako takšne obveznosti ne izpolnjujejo pogojev za pripoznanje. Za podrobnejšo razlago razlikovanja beri razlago MRS 37, točko 10, 3. odstavek.

Rezervacija se pripozna, če:

- ima podjetje sedanjo obvezo (pravno ali posredno), ki je posledica preteklega dogodka; v kolikor ni jasno, ali obstaja sedanja obveza, potem je v takšnih primerih treba šteti, da pretekli dogodek povzroči sedanjo obvezo, če je ob upoštevanju vseh razpoložljivih dokazov bolj verjetno kot ne, da na dan bilance stanja obstaja sedanja obveza. Upoštevat je potrebno vse razpoložljive dokaze, tudi na primer mnenje veščakov; ter vse dokaze, ki izhajajo iz dogodkov po poročevalskem obdobju. Obveza je tisto, kar po določenih normah in


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih